استخدام کانترکار و سالن کار

استخدام کانترکار و سالن کار

سالن‌کار و کانترکار ماهر خانم‌وآقا جهت‌‌رستوران‌ نیازمندیم( محدوده پونک و ستاری ) .

09122875773
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي سالنما سالن زيبايي سالن سالن نشيمن سالن استراحت سالن بحث سالن موسيقي سالن نمايشگاه سالنبيماران سالنامه کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري