کارشناس بازرگانی خانم

کارشناس بازرگانی خانم

کارشناس بازرگانی خانم مسلط به زبان انگلیسی وآشنایی با امور سازمان غذا و دارو و اداره تجهیزات پزشکی و .

44808775 , 44808496 , 09126493229
کارشناس کارشناس بهداشتي کارشناس فني کارشناس آتشفشاني خانمان برانداز خانم رييس خانم