استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

به تعدادی نیرو جهت کار در سوپر مارکت محدوده بازار مولوی نیازمندیم .

0912434028
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح