فروشنده خانم یا آقا جهت قنادی معتبر

فروشنده خانم یا آقا جهت قنادی معتبر

فروشنده خانم یا آقا جهت کار در قنادی معتبر با بیمه و مزایا محدوده سهروردی شمالی نیازمندیم .

88448429
فروشنده کامپيوتر فروشنده فروشنده آهن آلات فروشنده سيار فروشنده اقساطي خانمان برانداز خانم رييس خانم آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده