استخدام دوزنده

استخدام دوزنده

به تعدادی خیاط ماهر خانم یا آقا جهت فعالیت در تولیدی پوشاک نیازمندیم .

09351041073
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي دوزنده