استخدام آشپز و کمک آشپز و کارگرساده

استخدام آشپز و کمک آشپز و کارگرساده

آشپز و کمک آشپز و کارگرساده تمام وقت تهیه غذای ایرانی نیازمندیم (تجریش) .

26857670 , 09387767103
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آشپز آشپزي آشپزخانهاي آشپزخانه کمکي کمک کمک داروساز کمک مالي کمک هزينه کمک کردن کمک دادن کمک کننده کمک وهمدست کمک مساح کمک فنر