کارگر ماهر رنگ کاری مبل

کارگر ماهر رنگ کاری مبل

به تعدادی کارگر ماهر جهت رنگ کاری مبل نیازمندیم (محدوده دلاوران) .

09126399981