استخدام کارگر

استخدام کارگر

کارگر ثابت جهت کار در مغازه تاسیسات ترجیحا غرب تهران آشنا به لوازم لوله واتصالات وتاسیسات رضایی .

88484420 , 09127110195
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده