استخدام آشپز و کمک آشپز

استخدام آشپز و کمک آشپز

آشپز و کمک آشپز جهت مرکز سالمندان محدوده زعفرانیه و فرمانیه .

02122183457 , 02122183026
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آشپز آشپزي آشپزخانهاي آشپزخانه کمکي کمک کمک داروساز کمک مالي کمک هزينه کمک کردن کمک دادن کمک کننده کمک وهمدست کمک مساح کمک فنر