استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

شرکت معتبر پیمانکاری یک نفر حسابدار تمام وقت خانم با حداقل 6 سال سابقه مفید فعالیت آشنا به حسابداری پیمانکاری تسلط به نرم افزار راهکاران سیستم آشنا به مقررات بیمه و مالیات - ارزش افزوده و گزارشات فصلی تسلط به برنامه های office ارسال رزومه با حقوق درخواستی به آدرس : Job.resume@gmail.com محل کار و مصاحبه : محدوده گاندی جنوبی .

1325Job.resume1325@gmail.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي حسابداري حسابدار