استخدام راننده پایه2

استخدام راننده پایه2

راننده پایه2 ترجیحا متاهل حداکثر سن 35 سال 3سال سابقه کار معافیت یا پایان خدمت حقوق وزارت کار ـ با ضامن ساعت کار از7الی17(هفت تیر) .

88491227
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي رانندهتاکسي راننده راننده دار پایه2