استخدام مسئول اداری و مالی

استخدام مسئول اداری و مالی

یک واحد تولیدی بخش خصوصی در صنعت شاخص واقع در شهر تبریز دعوت به همکاری می‌نماید : جهت تصدی مسئول اداری و مالی به یک نفر کارشناس، با حداقل 3 سال تجربه مرتبط نیازمند است. email: .

employeepolynar@gmail.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مسئول دانستن مسئول کردن مسئولان عراقي مسئوليت مشترک مسئوليت محدود مسئوليت مسئوليت داشتن مسئول اداری مالی