استخدام کارگر ساده آقا جوان مجرد

استخدام کارگر ساده آقا جوان مجرد

کارگر آقا مجرد سن تا 30سال م انقلاب ، ابتدای خ آزادی ، روبروی ایستگاهBRTقریب ، پاساژ کاوه بازرگانی کاوه .

66906799
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح