باروژ -استخدام مدیر رستوران

باروژ -استخدام مدیر رستوران

فست فود باروژ مجموعه‌ای‌معتبردرصنعت‌غذایی مدیر شعبه (آقا) با سابقه کار مرتبط .

09120788925hr@barooj.net
رستوران باروژ -استخدام مدیر