منشی خانم آشنا

منشی خانم آشنا

منشی خانم آشنا به امور اداری با روابط عمومی بالا ومسلط به کامپیوتر .

09126939377
خانمان برانداز خانم رييس خانم آشنا شدن آشنا آشنايي داشتن آشنايي آشنا ساختن آشنا کردن آشنا سازي منشی