باروژ - استخدام کارگر ساده رستوران - آقا

باروژ - استخدام کارگر ساده رستوران - آقا

فست فود باروژ کارگر ساده ظرفشوی-آقا با بیمه - صبحانه - ناهار شام - خوابگاه (رایگان) 8و .

22037267 , 09120788925
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح