فروشنده خانم با سابقه کار

فروشنده خانم با سابقه کار

فروشنده خانم با سابقه کار جهت کار در فروشگاه شال و روسری محدوده بازار نیازمندیم .

09121134537
فروشنده کامپيوتر فروشنده فروشنده آهن آلات فروشنده سيار فروشنده اقساطي خانمان برانداز خانم رييس خانم سابقه سابقه دار سابقهبد سابقهپر کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار