استخدام منشی آقا

استخدام منشی آقا

منشی‌مطب، آقا ، مجرد، دیپلم پاره وقت - ساعت 5 الی 9 آذری - شمشیری تلفن .

09199613353
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده