استخدام در مطب پوست و زیبائی

استخدام در مطب پوست و زیبائی

دو نفر خانم با روابط عمومی قوی و دارای سابقه کارمرتبط جهت کار درمطب پوست و مو و لیزر ترجیحاساکن غرب تهران (یک روز درمیان) ساعت کاری 11تا8 .

09102015305 , 02126764473
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مطب مطبوخ مطبخ مطبوعات مطبوع بودن مطبوع مطبوعاتي مطبعه مطبوع طبع مطبوع کننده مطبقه مطبعه چي پوست بره پوست رفتگي پوست سوسمار