استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

نگهبان شیفت شب جهت پارکینگ شبانه روزی نیازمندیم با ضامن معتبر محدوده افسریه .

09125436136
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نگهبان اسلحه نگهبانکليسا نگهباني کردن نگهباني دادن نگهبان نگهباني نگهبان بودن