خانم مهندس عمران یا معماری

خانم مهندس عمران یا معماری

یک شرکت فعال در زمینه امور قراردادها و دفتر فنی به یک نفر خانم مهندس عمران یا معماری جهت امور مستندسازی مدارک مهندسی و پیگیری امور مسلط به اتوکد و اکسل جهت یکی از پروژه های خود در غرب تهران نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل ارسال نمایند. .

resume.co95@gmail.com
خانمان برانداز خانم رييس خانم مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک عمران عمراني معماری