استخدام دندانپزشک

استخدام دندانپزشک

به یک نفر همکار دندانپزشک جهت فعالیت در مرکز بهداشتی درمانی واقع در سه راه افسریه شهرک مسعودیه نیازمندیم تلفن تماس : ساعت تماس:14الی19 .

33570572
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي دندانپزشک دندانپزشکي