استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

کارشناس حسابداری با حداقل 5 سال سابقه کار حسابدار شرکتی و مسلط به کلیه امور حسابداری شرکت خدماتی بازرگانی نیازمندیم - 021 - 021 .

66434202 , 66423053
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي حسابداري حسابدار