استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

کارگر ساده آقا جهت کارگاه تولیدی صنعتی شرق تهران نیازمندیم ارسال رزومه واتساپ .

09224065791
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح