استخدام انباردار

استخدام انباردار

به یک نیروی جوان و فعال آقا ( حداقل 35 سال ) جهت انبارداری در یک شرکت کامپیوتری نیازمندیم .

88912645 , 88924789
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي انباردار انبارداري