کارگر ساده

کارگر ساده

دعوت به همکاری در کارخانه ماشین سازی و مونتاژقطعات کارگرساده - جوشکار - برقکار مبتدی و حرفه ای با آموزش رایگان « آقا و خانم »ایرانی و اتباع با اجازه کار پرداخت به موقع حقوق و مساعده بیمه + تکمیلی و مزایا کاملا قانونی حق‌اولاد،مسکن+ بن خواروبار سرویس رفت و برگشت + غذا پنجشنبه و جمعه ایام تعطیل با حقوق حقوق دریافتی 5 / 6 میلیون به بالا و .

66965293 , 09389655236
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح ساده لوحي ساده دل ساده گو سادهنشدني ساده دلي