استخدام آشپز ایرانی تخته کار

استخدام آشپز ایرانی تخته کار

آشپز ایرانی تخته کار توانایی اداره آشپزخانه غیرسیگاری - زیر45سال با جای ‌خواب + غذا + بیمه محدوده گیشا .

09122866152
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آشپز آشپزي آشپزخانهاي آشپزخانه تخته نرد تخته سياه تخته بندي کردن تخته تخته بندي تخته شطرنج تخته کردن تخته شيرجه تخته سنگ تخته شستي تخته کوبي کردن