استخدام تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

استخدام تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه

تعدادی دوزنده مزونی ماهر و با تجربه زنانه - شخصی دوزی کف حقوق 6 تا 7 میلیون سعادت آباد .

09121721035
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي دوزنده ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي تجربه شدن تجربه تجربه کردن تعدادی مزونی