کارگرساده‌آشپزخانه‌ و کارگرماهر

کارگرساده‌آشپزخانه‌ و کارگرماهر

کارگر ساده‌آشپزخانه‌ و کارگرماهر جهت کار در فست‌فود نیازمندیم جای خواب وغذاوحقوق مکفی یوسف آباد .

09128198938
کارگرساده‌آشپزخانه‌ کارگرماهر