استخدام 3 نفر خانم و آقا پویا و فعال

استخدام 3 نفر خانم و آقا پویا و فعال

# به 3 نفر خانم و آقا # ( پویا و فعال ) با حقوق حداقل 50 م و بیمه نیازمندیم . (( خانم مدیری )) .

09120177371
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نفرت نفرت انگيز نفرين شده نفرين کردن نفرين نفرين آميز نفرتآور نفرتانگيز نفرت داشتن نفرت کردن نفري نفر نفره نفربر نفرت آور