تراشکار ماهر

تراشکار ماهر

به یک تراشکار ماهر محدوده پاکدشت (خاتون اباد)نیاز مندیم . حقوق5/500+بیمه+اضافه کار شماره تماس .

09195973201
تراشکاري ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي تراشکار