استخدام کارگر

استخدام کارگر

به تعدادی خانم جوان جهت تکمیل کادر تولید بصورت تمام وقت نیازمندیم (محیط زنانه ) .

09128140192 , 55982108
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده