استخدام مهندس  مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

ازتعدادی‌مهندس مکانیک با سابقه بالای 10سال و مسلط برامور نظارت برج های مسکونی یا تجاری برای شرق و غرب استان تهران دعوت به عمل می آیدارسال‌رزومه‌فقط‌به‌صورت‌pdf واتساپ .

09126433419