استخدام قیچی کار

استخدام قیچی کار

قیچـی کار ماهر جهت کار در تولیدی تریکو مردانه خانم یا آقا نیازمندیم .

66751386
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار کار ذوقي کارگاه هنري کارزار کارسرهمبندي کردن کارسرهم بندي کارتن کاري کاراکاس کاروان