فرصت شغلی در شرکت پخش مویرگی

فرصت شغلی در شرکت پخش مویرگی

به تیم 140 نفره کملیون بپیوندید ویزیتور حضوری تهران و شهرستان (خانم و آقا) کارشناس ارشد فروش تهران (خانم و آقا) کال سنتر و ویزیتور تلفنی (خانم) ارسال رزومه به : .

09358060454cv@gutco.net
فرصت مناسب فرصت طلبي فرصت طلب فرصت شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل شرکت مخابرات