استخدام بسته بند (خانم یا آقا)

استخدام بسته بند (خانم یا آقا)

بسته بند (خانم یا آقا) تمام وقت جهت کار در تولیدی کفش (محل کار: باغ سپهسالار) موبایل: .

09391064407
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي بسته کاربردي بسته شدن بسته بسته شدگي بسته بندي کردن بسته کردن بستهاي بسته بند بسته بندي بندبند بند بندچرمي بند پوتين بندپوتين بندي