استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

منشی خانم - آشنا به زبان‌ انگلیسی و کامپیوتر - محل کار: غرب تهران تلفن: - .

44602738 , 44602780
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم منشی