استخدام در شرکت مهندس مشاور

استخدام در شرکت مهندس مشاور

یک شرکت مهندس مشاور معتبر رتبه 1 در رسته راه و راه آهن با بیش از نیم قرن تجربه در ارائه خدمات مهندسی، دعوت به همکاری می نماید. -- سرپرست عوامل فنی کارگاهی حداقل کارشناسی عمران حدود 15 سال سابقه مرتبط -- کارشناس دفتر فنی حداقل کارشناسی عمران حدود 10 سال سابقه مرتبطٍ -- کارشناس برق حداقل کارشناسی برق حدود 10 سال متقاضیان محترم رزومه کامل خود را حداکثر طی یک هفته از تاریخ این آگهی به پست الکترونیکی Employment@gmail.com ارسال نمایند. .

121314Employment121314@gmail.com
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل