به یک مهندس باتجربه

به یک مهندس باتجربه

به یک مهندس باتجربه جهت کاردر رنگرزی نیازمندیم .

09129278654
مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک باتجربه