کارشناس بازرگانی خارجی

کارشناس بازرگانی خارجی

شرکت تولیدی بازرگانی جهت کار در دفتر مرکزی تهران بلوار آفریقا کارشناس بازرگانی خارجی با حداقل 2 سال سابقه کار مفید آشنا به زبان انگلیسی یا ترکی استانبولی .

info@psa-co.com
کارشناس کارشناس بهداشتي کارشناس فني کارشناس آتشفشاني خارجی