استخدام تعدادی رویه کوب ماهر مبل

استخدام تعدادی رویه کوب ماهر مبل

به تعدادی رویه کوب ماهر مبل استیل یا راحتی جهت تعمیرات مبل نیازمندیم (محدوده دروازه شمیران) .

0925186305
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کوبيدن کوبيده کوبنده کوبالت کوبا کوبايي کوبيسم کوبي کوبان کوبيدن و نرم کردن ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه