استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

به 3 نفر فروشنده جهت کار در شرکت پارس اروند الکتریک ترجیحا با مدرک لیسانس برق نیازمندیم الی 7 ( داخلی 0 ) .

88314144
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي فروشنده کامپيوتر فروشنده فروشنده آهن آلات فروشنده سيار فروشنده اقساطي