حسابدار تمام وقت نیازمندیم

حسابدار تمام وقت نیازمندیم

مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر نظارت در ساخت کارخانه ریسندگی کارشناس عمران،مکانیک،برق وصنایع باسابقه بالای 8سال محل‌پروژه‌ایرانشهر (ارسال‌رزومه‌ به واتساپ) .

09921738750
حسابداري حسابدار تماما تمام تمامي تمام روز تمامي شب تمام عيار تماميت تمام نشدني تمام شدن تمام کردن تمام شده تمام وقت تمام رنگي تمام قد تمام نويسي تماميت ارضي تمام وکمال تمام نشده