قابل توجه موسسه حقوقی

قابل توجه موسسه حقوقی

قابل توجه موسسه حقوقی منشی ترجیحا لیسانس حقوق با روابط عمومی بالا و حقوق مناسب استخدام مینماید اولویت‌ ساکنین‌ نزدیک‌ به‌ میدان‌ فردوسی .

09122507174