استخدام اپراتور

استخدام اپراتور

استخدام اپراتور تلفن سفارشات اپراتور خانم شیفت روز و آقا شیفت شب جهت همکاری مرکز تماس همراه با بیمه + وعده غذایی ساعت کاری شیفت روز (خانم ) 10 الی 16 شیفت شب آقا 18 الی 23:30 تحصیلات دیپلم حقوق 4 روز در ماه آف با حقوق بدون نیاز به سابقه همراه آموزش محدوده کار چهار راه فرمانیه (نزدیک به مترو قیطریه و نوبنیاد) آشنا به کاربری کامپیوتر .

3000
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي اپراتور