بازاریاب خانم

بازاریاب خانم

بازاریاب خانم ، حقوق‌ثابت2/5م‎+پورسانت ، با روابط‌عمومی‌بالا(ساعت‌کار10تا16) .

09122886276
خانمان برانداز خانم رييس خانم