استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

به یک کارمند اداری خانم ( ترجیحا بازاریاب ) حوالی چهارراه لشگر نیازمندیم .

55402118
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه اداری