کارگر ساده خدمتکار منزل

کارگر ساده خدمتکار منزل

خانم دیپلم جهت آشپزی و کلیه امور منزل مقید به رعایت بهداشت با ظاهری آراسته و با ضامن معتبر محدوده دروس سن از 40 الی 50 سال .

77146412