استخدام نورد کار در رباط کریم

استخدام نورد کار در رباط کریم

تعدادی نورد کار ماهر و نیمه ماهر با حقوق مناسب و جای خواب حوالی اسلامشهر پرند و رباط کریم نیازمندیم .

09120371066