استخدام خدماتی خانم

استخدام خدماتی خانم

خانم حداکثر تا 45 سال جهت کار در منزل و انجام کارهای خدماتی ، نظافت و خرید آشنا به تشریفات و پذیرایی برای 6 روز در هفته محدوده جردن .

09022463257